Epizody a filmy Star Trek


"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

"Star Trek: Voyager", 7. řada (2000-2001)


Unimatrix Zero, part II.

(Unimatrix Zero, part II.)
Premiéra: 04.10.2000
(ČR: 17.08.2001, ČT)
HvD: 54014.4
Unimatrix Zero, part II. 
(česky jako "Unimatice nula, část II.")

Janewayová, Tuvok a Torresová se nechali asimilovat, aby pronikli do Společenstva a pomohli Unimatici nula. Jejich záměry jsou chvályhodné, ale v konečném důsledku by mohly stát život milionů Borgů. Královna si nenechá líbit nějaké vmě?ování do vnitřních zále?itostí.

 

Imperfection

(Imperfection)
Premiéra: 11.10.2000
(ČR: 24.08.2001, ČT)
HvD: 54129.4
Imperfection 
(česky jako "Nedokonalost")

Tři zachráněné borgské děti odcházejí z lodi, Icheb zůstává. Chce se přihlásit na Akademii, tak poprosí Sedmou, aby se za něj přimluvila u kapitána. Jen?e Sedmá má vlastní problémy, její kortikální uzel se destabilizuje a implantáty přestávají fungovat. Proto se kapitán rozhodne stavit na borgském smeti?ti...

 

Drive

(Drive)
Premiéra: 18.10.2000
(ČR: 31.08.2001, ČT)
HvD: 54058.6
Drive 
(česky jako "Mezihvězdná rallye")

Paris a Kim si v Deltaplánu dají závod s cizí lodí. Loď v?ak dostane poruchu a její pilotka, Irina, skončí na Voyageru. Prozradí posádce, ?e míří na velký letecký závod. Tom přemluví Janewayovou, aby se směl také zúčastnit. Dokonce kvůli tomu odřekne B'Elanně rande. Jen?e v závodu nejde zrovna o fair play. A B'Elanna mezitím ře?í, jestli je Paris opravdu ten nej.

 

Repression

(Repression)
Premiéra: 25.10.2000
(ČR: 07.09.2001, ČT)
HvD: 54090.4
Repression 
(česky jako "Ovládnutí mysli")

Někdo na Voyageru agresivně napadá jiné členy posádky. Oběti jsou zdánlivě náhodně vybrané, ale při bli??ím zkoumání mají něco společného: v?ichni napadení patřili k makistům. Tuvok se okam?itě ujímá vy?etřování, ale výsledek ho příli? nepotě?í.

 

Critical care

(Critical care)
Premiéra: 01.11.2000
(ČR: 14.09.2001, ČT)
HvD: -
Critical care 
(česky jako "Přednostní péče")

Dralianský obchodník ukradne holodoktorův mobilní emitor i s holodoktorem a prodá ho na nemocniční loď. Doktor sice odmítá spolupracovat, ale první tě?ce raněný ho přiměje změnit názor. Jen?e není nemocnice jako nemocnice a ne ka?dý pacient smí být o?etřen. Holodoktora záhy přeřadí do VIP sekce, kde má prodlu?ovat ?ivot prominentům, zatímco v ni??ích třídách umírají nemocní bez pomoci.

 

Inside man

(Inside man)
Premiéra: 08.11.2000
(ČR: 21.09.2001, ČT)
HvD: 54208.3
Inside man 
(česky jako "Agent")

Místo tou?ebně očekávaných dopisů z domova přijde posádce Voyageru hologram Reginalda Barclaye. Holo-Barclay hýří nápady ? má plán, jak dostat Voyager během několika dnů domů.
Mezitím na Zemi si ?ivý Barclay stě?uje své staré přítelkyni Deanně Troi, ?e se mu ztratil u? druhý hologram, který chtěl poslat posádce Voyageru.

 

Body and soul

(Body and soul)
Premiéra: 15.11.2000
(ČR: 05.10.2001, ČT)
HvD: 54238.3
Body and soul 
(česky jako "Tělo a duše")

Deltaplán s Doktorem, Sedmou a Kimem je napaden cizí lodí, která je obviní z protizákonného převá?ení fotoniků. Loď zároveň začne vysílat paprsek, který dekompiluje holodoktorovu matrici. Aby Doktora zachránila, Sedmá přetáhne jeho program do svých implantátů. Holodoktor tím získá tělo a hodlá toho pořádně vyu?ít.

 

Nightingale

(Nightingale)
Premiéra: 22.11.2000
(ČR: 12.10.2001, ČT)
HvD: 54274.7
Nightingale 
(česky jako "Nightingale")

Zatímco na Voyageru probíhají rozsáhlé opravy systémů, Harry Kim se připlete do války mezi dvěmi znepřátelenými stranami. Pomů?e lékařské lodi a pře?iv?í ho ?ádají, aby jim pomohl domů, kam vezou důle?itou vakcínu. Harry jim pomoc slíbí, s tím ?e musí nejdříve v?e prodiskutovat s Janewayovou. Jen?e ta zatím zahájila jednání s protistranou.

 

Flesh and blood, part I.

(Flesh and blood, part I.)
Premiéra: 29.11.2000
(ČR: 19.10.2001, ČT)
HvD: -
Flesh and blood, part I. 
(česky jako "Vlastní krev, část I.")

Voyager zachytí nouzový signál patřící Hirogenům. Na lodi, která ho vyslala, najdou simulátor a spoustu zmasakrovaných Hirogenů. Pře?il jen jeden, který na ně zaútočí a je pacifikován nervovým stiskem. Posádka zjistí, ?e za smrt Hirogenů mů?ou vzbouřené hologramy - tyté? hologramy, jejich? technologii získali Hirogeni od samotného Voyageru.

 

Flesh and blood, part II.

(Flesh and blood, part II.)
Premiéra: 29.11.2000
(ČR: 26.10.2001, ČT)
HvD: 54337.5
Flesh and blood, part II. 
(česky jako "Vlastní krev, část II.")

Holodoktor zjistí, ?e jeho noví přátelé ? holografičtí rebelové, nejsou takoví andílci, za jaké je pova?oval. Unesou B'Elannu a vy?adují po ní úpravy holosystémů. Mezi hologramy to začíná skřípat. Doktor uva?uje nad tím, ?e opustit Voyager mo?ná nakonec nebyl zase a? tak dobrý nápad.

 

Shattered

(Shattered)
Premiéra: 17.01.2001
(ČR: 02.11.2001, ČT)
HvD: -
Shattered 
(česky jako "Roztříštěný v čase")

Voyager zasáhne vlna z prostorové trhliny. Chakotay je raněný a probudí se na o?etřovně, její? holodoktor neví, co je mobilní emitor. Na můstku je Janewayová - nechá Chakotaye zavřít coby nebezpečného makistu. Strojovnu okupuje Seska s Kazony. Po chodbách se potulují makroviry. Ve skladu jsou borgové. Naomi a Icheb jsou najednou o ?estnáct let star?í. S pomocí v?ech musí v?echny části Voyageru vrátit zpátky do jednoho času.

 

Lineage

(Lineage)
Premiéra: 24.01.2001
(ČR: 09.11.2001, ČT)
HvD: 54452.6
Lineage 
(česky jako "Rodokmen")

B'Elanna konečně otěhotní. Ale Doktor má pro ni ?patné zprávy: lidská DNA se s klingonskou ?patně sná?í, těhotenství bude problémové. Navíc bude mít dítě zřejmě vychýlenou páteř. Na?těstí na to existuje lék ? genová terapie. B'Elanna při té příle?itosti po?ádá Doktora, jestli by z dítěte nemohl vynechat ve?kerou klingonskou DNA, aby nemuselo ve ?kole trpět jako ona.

 

Repentance

(Repentance)
Premiéra: 31.01.2001
(ČR: 16.11.2001, ČT)
HvD: -
Repentance 
(česky jako "Lítost")

Voyager odpoví na nouzové volání po?kozené nygeanské vězeňské lodi a přijme na palubu trestance odsouzené k trestu smrti. Doktor jednoho z nich vyléčí pomocí borgských nanosond. Nanosondy ale opraví i drobné po?kození mozku, které z Ika dělalo nebezpečného zločince. Iko začne svých činů litovat, je z něj úplně nový člověk. Rozběhne se akce na jeho záchranu.

 

Prophecy

(Prophecy)
Premiéra: 07.02.2001
(ČR: 23.11.2001, ČT)
HvD: 54518.2
Prophecy 
(česky jako "Proroctví")

Kdysi v minulém století vyrazila loď plná Klingonů do Delta kvadrantu, aby tam vyhledala očekávaného spasitele, který povede Klingony k zářné budoucnosti. Místo toho narazí na Voyager a těhotnou B'Elannu Torresovou. Klingonský velitel spustí na své lodi autodestrukci a Klingoni se přestěhují na Voyager. Pova?ují toti? B'Elannino dítě za dlouho hledaného mesiá?e.

 

The Void

(The Void)
Premiéra: 14.02.2001
(ČR: 30.11.2001, ČT)
HvD: 54553.4
The Void 
(česky jako "Prázdnota")

Voyager je vta?en do zvlá?tní anomálie, kde není nic, ani hvězdy ani planety, jen mno?ství uvězněných lodí. Podle jejich posádek neexistuje způsob, jak se dostat pryč. To ale kapitána Janewayovou nezastaví. Bohu?el, pokus o osvobození nevyjde a Voyager jen ztratí drahocennou energii. Je třeba hledat pomoc jinde.

 

Workforce, part I.

(Workforce, part I.)
Premiéra: 21.02.2001
(ČR: 07.12.2001, ČT)
HvD: 54584.3
Workforce, part I. 
(česky jako "Pracovní síly, část I.")

Kdy? se Chakotay, Harry a Neelix vrátí z úspě?né mise na Voyager, najdou tam pouze holodoktora. Ostatní členové posádky byli uneseni na planetu Quarra, kde jim byly vymazány vzpomínky. Janewayová a její lidé teď mají nové ?ivoty: byli začleněni do quarrenské společnosti jako součást dělnické třídy. ?ijí a pracují ve městě mezi svými únosci.

 

Workforce, part II.

(Workforce, part II.)
Premiéra: 28.02.2001
(ČR: 14.12.2001, ČT)
HvD: 54622.4
Workforce, part II. 
(česky jako "Pracovní síly, část II.")

Chakotay se sna?í na planetě posbírat unesenou posádku, zatímco na Voyager útočí quarrenská loď. Navíc se Harry Kim nedoká?e dohodnout s pohotovostním velícím hologramem. Chakotay je raněn a najde útoči?tě u Kathryn, která si ale na nic nevzpomíná. A navíc plánuje svatbu s jedním z místních obyvatel.

 

Human error

(Human error)
Premiéra: 07.03.2001
(ČR: 21.12.2001, ČT)
HvD: -
Human error 
(česky jako "Lidská chyba")

Sedmá z devíti si konečně na?la místo, kde se cítí dobře. Podobně jako kdysi holodoktor si naprogramovala nový, lep?í ?ivot v simulátoru - s vlastními holopřáteli, vlastním holobytem a s Chakotayem coby milencem. Jen?e to má háček: Sedmá teď tráví v simulátoru stále více času a začíná jí to rychle přerůstat přes hlavu.

 

Q2

(Q2)
Premiéra: 11.04.2001
(ČR: 28.12.2001, ČT)
HvD: 54704.5
Q2 
(česky jako "Q junior")

Starému dobrému Q se začíná jeho syn, Q mlad?í, vymykat z kontroly. Jako vět?ina puber?áků si se svým otcem nerozumí a nehodlá se mu podřizovat. Q se tedy rozhodne juniora svěřit do péče tety Katy. Teprve na Voyageru mů?e Q junior plně rozvinout své schopnosti a najít si opravdové přátele - přesněji řečeno, Icheba.

 

Author, author

(Author, author)
Premiéra: 18.04.2001
(ČR: 04.01.2002, ČT)
HvD: 54732.3
Author, author 
(česky jako "Autor, autor")

Holodoktor se rozhodne rozvíjet svůj literární talent a nabídne pozemskému nakladatelství svůj holoromán o holografickém doktorovi, který musí otročit posádce. Ve?kerá podobnost s existujícími osobami je čistě záměrná a posádce Voyageru nemilá.

 

Friendship One

(Friendship One)
Premiéra: 25.04.2001
(ČR: 11.01.2002, ČT)
HvD: 54775.4
Friendship One 
(česky jako "Friendship jedna")

Voyager konečně navázal stabilněj?í kontakt s Federací a tak kapitán mů?e opět poslouchat rozkazy velení Flotily. Posádka Voyageru dostane za úkol vypátrat pozemskou sondu z 21. století, která před lety zmizela poblí? jejich současného kurzu. Najdou ji na blízké planetě, kde její technologie zapříčinila kataklyzmatickou válku.

 

Natural law

(Natural law)
Premiéra: 02.05.2001
(ČR: 18.01.2002, ČT)
HvD: 54827.7
Natural law 
(česky jako "Zákon přírody")

Chakotay se Sedmou si vyrazí na konferenci týkající se dynamiky warp pole. Cestou obdivují krásy přírody na Ledosu a narazí do tajemné silové bariéry. Tato bariéra u? po staletí chrání primitivní obyvatele planety před Ledosiany. Z bariéry není úniku, Sedmá s raněným Chakotayem zůstanou v rezervaci uvězněni nav?dy.

 

Homestead

(Homestead)
Premiéra: 09.05.2001
(ČR: 25.01.2002, ČT)
HvD: 54868.6
Homestead 
(česky jako "Nový domov")

Voyager narazí v poli asteroidů na talaxianskou kolonii. Té ale hrozí nebezpečí, asteroidy patří jiné rase, která se s nezvanými squaterry nehodlá smířit. Neelix je postaven před tě?ké rozhodnutí. Má zůstat se svými přáteli z Voyageru, nebo by se raději připojil k příslu?níkům svého národa?

 

Renaissance man

(Renaissance man)
Premiéra: 16.05.2001
(ČR: 01.02.2002, ČT)
HvD: 54890.7
Renaissance man 
(česky jako "Renesanční člověk")

Kapitán Janewayová letí s Doktorem z lékařského sympozia, kdy? je Deltaplán zajat rasou R'Kaal. Tato rasa si ponechá Doktora jako rukojmí a Janewayovou po?le zpátky na Voyager, aby zařídila předání warp jádra Voyageru... Ale nic není takové, jak se zdá. Posádka brzy zjistí, jak je důle?ité míti hologram.

 

Endgame, part I.

(Endgame, part I.)
Premiéra: 23.05.2001
(ČR: 08.02.2002, ČT)
HvD: -
Endgame, part I. 
(česky jako "Dohra, část I.")

Píše se rok 2404. Je tomu právě deset let, co se posádka Voyageru vrátila ze své třiadvacet let trvající cesty Delta kvadrantem. Někteří mají nový život, někteří se trápí starými vzpomínkami... a někteří za návrat Voyageru zaplatili cenu nejvyšší. Admirál Janewayová se však nehodlá smířit s výsledkem a hledá způsob, jak ošidit osud.

 

Endgame, part II.

(Endgame, part II.)
Premiéra: 23.05.2001
(ČR: 15.02.2002, ČT)
HvD: 54973.4
Endgame, part II. 
(česky jako "Dohra, část II.")

Admirál Janewayová předloží kapitánu Janewayové nabídku, kterou nelze odmítnout - ale ani přijmout, protože by to znamenalo zradit vše, co je důstojníku Hvězdné flotily svaté. Obstojí kapitán Voyageru v poslední, osudové zkoušce?

 
 

"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

 


domů  |  nahoru  |   ]