Epizody a filmy Star Trek


"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

"Star Trek: Voyager", 5. řada (1998-1999)


Night

(Night)
Premiéra: 14.10.1998
(ČR: 23.07.1999, ČT)
HvD: 52081.2
Night 
(česky jako "Noc")

Nuda, nuda, čerň, čerň. Taková je část vesmíru, kterou právě Voyager prolétá. V dosahu senzorů je černé nic. Nic se neděje, není co hlásit. Na posádce to zanechává stopy - B'Elanna se chce prát, Neelix trpí nihilofobií a kapitán má existenční krizi... A loď najednou postihne výpadek energie.

 

Drone

(Drone)
Premiéra: 21.10.1998
(ČR: 30.07.1999, ČT)
HvD: -
Drone 
(česky jako "Voják")

Při nehodě s transportérem Doktorův emitor infikují borgské nanosondy Sedmé z devíti. V laboratoři začíná vyrůstat borgské dítě, které se rychle mění v dospělého Borga. V Borga, který se chce spojit se Společenstvem. Na starost ho dostane Sedmá, aby ho naučila individualitě. Přes veąkerou snahu vąak Borgové zachytí signál jeho transceiveru a zamíří k Voyageru.

 

Extreme risk

(Extreme risk)
Premiéra: 28.10.1998
(ČR: 06.08.1999, ČT)
HvD: -
Extreme risk 
(česky jako "Extrémní riziko")

Zatímco Voyager se přetahuje s bandou Malonů o zku?ební sondu, B'Elanna trpí depresí, kterou se sna?í vyléčit pobytem v simulátoru. S vypnutými bezpečnostními protokoly. A Tomu Parisovi se konečně podaří přemluvit kapitána, aby mu schválila stavbu nového, odolněj?ího typu raketoplánu.

 

In the flesh

(In the flesh)
Premiéra: 04.11.1998
(ČR: 13.08.1999, ČT)
HvD: 52136.4
In the flesh 
(česky jako "Z masa a kostí")

V rámci akce Poznej svého nepřítele si druh 8472 postaví simulaci velení Hvězdné flotily. Iluze je věrná do posledního detailu. Tak věrná, ?e vysílání s federačními charakteristikami na místo přiláká Voyager. Chakotay se vloudí mezi fale?né lidi a domluví si rande s jednou dívkou, aby se od ní dozvěděl něco víc. Jen?e to nevyjde a on je zajat. A jakou roli v tom v?em hraje zahradník?

 

Once upon a time

(Once upon a time)
Premiéra: 11.11.1998
(ČR: 20.08.1999, ČT)
HvD: -
Once upon a time 
(česky jako "Bylo nebylo")

Být dítětem není lehké. Zvlá??, kdy? jsou vám čtyři, vypadáte na osm, ?ijete na vesmírné lodi ztracené v neznámé části vesmíru, za kmotra máte Neelixe a va?e maminka měla nehodu raketoplánu, o které vám nikdo nechce nic říct.

 

Timeless

(Timeless)
Premiéra: 18.11.1998
(ČR: 27.08.1999, ČT)
HvD: 52143.6
Timeless 
(česky jako "Proti času")

Voyager doufá, ?e s pomocí nového typu pohonu se dostane rychle domů. Jen?e plán nevyjde tak, jak by měl, a Voyager skončí u ledu. Mů?e za to Harry Kim, který si to nikdy neodpustí. I kdy? se jemu a Chakotayovi podařilo dostat se do Alfa kvadrantu, stále hledají způsob, jak v?e zvrátit.

 

Infinite regress

(Infinite regress)
Premiéra: 25.11.1998
(ČR: 03.09.1999, ČT)
HvD: 52188.7
Infinite regress 
(česky jako "Hlasy")

Pozornost Voyageru přilákají trosky borgské lodi. Z kuchyně se začalo záhadně ztrácet jídlo. Chování Sedmé je stále podivněj?í: začíná sly?et hlasy. Jsou na vině ty trosky? Nebo snad Sedmá z devíti definitivně ze?ílela?

 

Nothing human

(Nothing human)
Premiéra: 02.12.1998
(ČR: 10.09.1999, ČT)
HvD: -
Nothing human 
(česky jako "Nelidské metody")

Na Voyager je přenesen neznámý organismus, který je zřejmě raněný. Holodoktor se mu sna?í pomoct, ale organismu se podaří napadnout B'Elannu a přichytit se k ní. Zdá se, ?e je nemo?né je oddělit. Doktor povolá na pomoc dal?í hologram - cardassianského exobiologa Crella Moseta, známého hlavně svými pokusy na Bajoranech. Jak se s tím vyrovná B'Elannino makistické srdce?

 

Thirty days

(Thirty days)
Premiéra: 09.12.1998
(ČR: 17.09.1999, ČT)
HvD: 52179.4
Thirty days 
(česky jako "Třicet dní")

Planetu Moneanů tvoří jeden velký oceán, obývaný inteligentními bytostmi. Z jejich světa se ale začíná ztrácet voda. Voyager nabídne svou pomoc, Tom Paris přizpůsobí Deltaplán pohybu pod vodou a... zase jednou skončí ve vězení.

 

Counterpoint

(Counterpoint)
Premiéra: 16.12.1998
(ČR: 24.09.1999, ČT)
HvD: -
Counterpoint 
(česky jako "Kontrapunkt")

Oblast vesmíru, kterou právě Voyager prolétá, obývá xenofobní rasa Devorů. Jen jedno nenávidí je?tě víc ne? cizince: telepaty. Neustále prohledávají Voyager, jestli náhodou nepa?uje telepatické bě?ence. A kapitán usoudí, ?e je právě teď je vhodný čas na románek.

 

Latent image

(Latent image)
Premiéra: 20.01.1999
(ČR: 01.10.1999, ČT)
HvD: -
Latent image 
(česky jako "Skrytý obraz")

Doktor se během zdravotních prohlídek rozhodl zúročit své nad?ení pro holokameru a ka?dého člena si důkladně profotit. Objeví v?ak několik záhad, které si nedoká?e vysvětlit - proč má Harry jizvu po operaci, kterou neprováděl? Proč je na fotografiích praporčík, na kterého si nevzpomíná? Proč mu někdo ma?e pamě?? A kdo to je?

 

Bride of Chaotica!

(Bride of Chaotica!)
Premiéra: 27.01.1999
(ČR: 08.10.1999, ČT)
HvD: -
Bride of Chaotica! 
(česky jako "Chaotikova nevěsta")

Fotonické bytosti poplete Parisův simulátorový program Dobrodru?ství kapitána Protona - pova?ují jej za skutečnost. Hlavnímu zloduchovi, Dr.Chaotikovi, vyhlásí válku, tím ale ohro?ují celý Voyager. Janewayová se převlékne za Arachnii, královnu Pavoučích lidí, aby mohla proniknout do Pevnosti Zkázy a zne?kodnila Dr.Chaotika. Holodoktor se zatím vydává za prezidenta Země a slibuje fotonickým bytostem pomoc.

 

Gravity

(Gravity)
Premiéra: 03.02.1999
(ČR: 15.10.1999, ČT)
HvD: 52438.9
Gravity 
(česky jako "Přita?livost")

Tuvok, Paris a Doktor se s raketoplánem dostanou do gravitačního víru, který je přinutí přistát na pou?tní planetě. Čas zde bě?í několikanásobně rychleji ne? v okolním vesmíru a vinou víru odtud není úniku. Zatímco se do Tuvoka zamiluje místní ?ena, Voyager pátrá po ztraceném raketoplánu...

 

Bliss

(Bliss)
Premiéra: 10.02.1999
(ČR: 22.10.1999, ČT)
HvD: 52542.3
Bliss 
(česky jako "Ráj")

Voyager objeví červí díru, která má samé plus. Je stabilní a vede rovnou k Zemi. Posádka je ?těstím bez sebe, tě?í se, ?e brzy budou doma. Sedmá má dojem, ?e něco není v pořádku. Rozhodne se v?echno je?tě jednou pořádně prověřit.

 

Dark frontier, part I.

(Dark frontier, part I.)
Premiéra: 17.02.1999
(ČR: 29.10.1999, ČT)
HvD: 52619.2
Dark frontier, part I. 
(česky jako "Temná hranice, část I.")

Voyageru se podařilo zničit borgskou sondu. Při prohledávání trosek objeví nefunkční transwarp cívku. Kapitán Janewayová se rozhodne vyu?ít technologie man?elů Hansenových k proniknutí na borgskou loď a získat tam funkční model. Klíčovou částí plánu je Sedmá z devíti.

 

Dark frontier, part II.

(Dark frontier, part II.)
Premiéra: 17.02.1999
(ČR: 29.10.1999, ČT)
HvD: 52619.2
Dark frontier, part II. 
(česky jako "Temná hranice, část II.")

Voyageru se podařilo získat borgskou transwarp cívku. Má to ale háček: Borgské královně se na oplátku podařilo získat Sedmou z devíti. Doufá, ?e s jejími znalostmi doká?e Voyager zničit. Ale to je?tě Janewayovou ?patně zná.

 

The disease

(The disease)
Premiéra: 24.02.1999
(ČR: 05.11.1999, ČT)
HvD: -
The disease 
(česky jako "Choroba")

Posádka Voyageru pomáhá s opravou velké generační lodi, která patří rase Varrů. Harry vyu?ije příle?itosti a začne si románek s jednou z místních ?en. Věc má ale háček - nejen ?e se vá?nivě zamiluje, ale stane se na své vyvolené chemicky závislý. A to se nelíbí ani místním, ani kapitánovi.

 

Course: Oblivion

(Course: Oblivion)
Premiéra: 03.03.1999
(ČR: 12.11.1999, ČT)
HvD: 52586.3
Course: Oblivion 
(česky jako "Směr: zapomnění")

Těsně před tím, ne? se vydá na svatební cestu, objeví B'Elanna v Jeffriesově průlezu naru?enou molekulární strukturu lodi. Ne? v?ak stihne zjistit, o co se jedná, začne se hroutit její vlastní molekulární struktura. Při vy?etřování její smrti Doktor objeví překvapivé skutečnosti.

 

The fight

(The fight)
Premiéra: 24.03.1999
(ČR: 19.11.1999, ČT)
HvD: -
The fight 
(česky jako "Zápas")

Voyager uvízne v prostoru, kde přestávají platit obvyklé fyzikální zákony. Tuto oblast obývají podivuhodné bytosti, které se sna?í posádku Voyageru kontaktovat. Na?těstí má Chakotay latentní gen ?ílenství, díky kterému se mu daří jak? tak? s cizinci komunikovat. Má z toho hlavně halucinace a bolesti hlavy - zvlá?tě ve chvílích, kdy mu soupeř vpálí pravý hák.

 

Think tank

(Think tank)
Premiéra: 31.03.1999
(ČR: 26.11.1999, ČT)
HvD: -
Think tank 
(česky jako "Krou?ek expertů")

Voyager se stal středem pozornosti proslulých hazarijských lovců odměn, o nich? se traduje, ?e jim ?ádná kořist nikdy neunikla. Brzy poté kapitána nav?tíví mimozem??an, který tvrdí, ?e umí její problém vyře?it. Jen?e cena, kterou za své slu?by po?aduje, se Janewayové zdá být příli? vysoká.

 

Juggernaut

(Juggernaut)
Premiéra: 26.04.1999
(ČR: 03.12.1999, ČT)
HvD: -
Juggernaut 
(česky jako "Moloch")

Toxický odpad unikající z po?kozené malonské lodi zneči??uje okolní vesmír a brání tak Voyageru v letu. Kapitán se rozhodne hrozbu zne?kodnit. Vy?le tedy výsadek, který se má pokusit zabránit explozi a zamoření celé oblasti. Ale Maloni tvrdí, ?e na jejich lodi stra?í. B'Elanna, Neelix a Chakotay tomu nevěří, potom v?ak někdo - nebo něco - vypustí z části lodi atmosféru...

 

Someone to watch over me

(Someone to watch over me)
Premiéra: 28.04.1999
(ČR: 10.12.1999, ČT)
HvD: 52647.0
Someone to watch over me 
(česky jako "Ten kdo mě hlídá")

Sedmá provádí podrobný výzkum lidských namlouvacích rituálů; B'Elanně se v?ak nelíbí být objektem pozorování, podá proto stí?nost kapitánovi. Kapitán ale zrovna vyrá?í s Tuvokem na diplomatickou misi a nemá na Sedmou čas. Její výchovy ohledně mezilidských vztahů se tedy ujme Doktor.

 

11:59

(11:59)
Premiéra: 05.05.1999
(ČR: 17.12.1999, ČT)
HvD: -
11:59 
(česky jako "Minuta před půlnocí")

Neelixova nová záliba v pozemských dějinách donutí kapitána pátrat v historii její vlastní rodiny. Vypráví příběh o své několik generací vzdálené prababičce...
Ve městě Portage Creek se slaví poslední den roku 2000. A Shannon O'Donnell musí přesvědčit majitele posledního pozemku, aby tento pozemek uvolnil ke stavbě velkolepého projektu - Brány tisíciletí.

 

Relativity

(Relativity)
Premiéra: 12.05.1999
(ČR: 07.01.2000, ČT)
HvD: 52861.274
Relativity 
(česky jako "Relativita")

...Voyager exploduje a Sedmá je transportována pryč. Při první prohlídce své nové lodi se kapitán Janewayová setkává se Sedmou z devíti. Pět let potom Voyager exploduje a Sedmá je transportována pryč. Časem se toti? pohybuje někdo, kdo to v?echno způsobil. Kapitán Braxton z 29. století chce po Sedmé, aby na?la viníka a uvedla v?e do pořádku.

 

Warhead

(Warhead)
Premiéra: 19.05.1999
(ČR: 14.01.2000, ČT)
HvD: -
Warhead 
(česky jako "Bomba")

Voyager zachytí nouzový signál. Jeho zdrojem je umělá inteligence s bio-neurálními obvody, která trpí formou amnézie. Stroj si myslí, ?e je organická bytost, ne? ho Doktor vyvede z omylu. Spřátelí se spolu. Mezitím kapitán zji??uje, čemu to vlastně pomáhají.

 

Equinox, part I.

(Equinox, part I.)
Premiéra: 26.05.1999
(ČR: 02.02.2001, ČT)
HvD: -
Equinox, part I. 
(česky jako "Equinox, část I.")

Posádka Voyageru s překvapením zjistí, ?e jejich loď není jediným plavidlem Federace v Delta kvadrantu. Narazí na USS Equinox, kterou sem kdysi zavlekl Ochránce stejně jako Voyager. Bohu?el, Equinox neměl tolik ?těstí - vět?ina původní posádky je mrtvá. A jeho kapitán Ransom skrývá o?klivé tajemství.

 
 

"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

 


domů  |  nahoru  |   ]