Epizody a filmy Star Trek


"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

"Enterprise", 2. řada (2002-2003)


Shockwave, part II.

(Shockwave, part II.)
Premiéra: 18.09.2002
(ČR: 05.09.2005, AXN)
HvD: -
Shockwave, part II. 
(česky jako "Rázová vlna, část II.")

Enterprise je obsazena Sulibany, kteří při?li zajmout Archera. Ten v?ak na lodi není - spolu s Danielsem uvízl bez mo?nosti návratu na zdevastované Zemi třicátého prvního století. Časová studená válka je prohraná, lidstvo zde ji? staletí neexistuje - a neexistují ani Danielsovi lidé, aby napravili zničené dějiny.

 

Carbon Creek

(Carbon Creek)
Premiéra: 25.09.2002
(ČR: 12.09.2005, AXN)
HvD:  xx.04.2152
Carbon Creek 
(česky jako "Carbon Creek")

Oficiální historie říká, ?e první kontakt lidstva s Vulkanci uskutečnil doktor Zefram Cochrane 5. dubna 2063. Toto tvrzení je v?ak pouze ?iroce v?itým omylem, proto?e první kontakt se uskutečnil u? o století dřív, v říjnu roku 1957, v hornickém městečku Carbon Creek v Pennsylvanii. Nebo jste si vá?ně mysleli, ?e by lidstvo dokázalo samo vynalézt suchý zip?

 

Minefield

(Minefield)
Premiéra: 02.10.2002
(ČR: 19.09.2005, AXN)
HvD: -
Minefield 
(česky jako "Minové pole")

Senzory Enterprise zachytí nezmapovanou hvězdnou soustavu a v ní neobydlenou planetu pozemských parametrů. Radost se v?ak záhy změní ve zklamání: planeta u? je obsazena a její současný majitel ji obehnal hustým závojem maskovaných min. Jedna z min Enterprise vá?ně po?kodí, jiná se přichytí na její plá?? a hrozí vybuchnout ka?dým okam?ikem.

 

Dead stop

(Dead stop)
Premiéra: 09.10.2002
(ČR: 26.09.2005, AXN)
HvD: -
Dead stop 
(česky jako "Konečná")

Vážně poškozená Enterprise potřebuje rozsáhlé opravy, ale poblíž není nikdo, kdo by jí mohl poskytnout pomoc. Kapitán tellaritské nákladní lodi však doporučí Enterprise návštěvu nedaleké samočinné servisní stanice. Archer je skeptický; brzy ale zjistí, že schopnosti staničních systémů dalece přesahují vše, čeho je schopna pozemská technika.

 

A night in sickbay

(A night in sickbay)
Premiéra: 16.10.2002
(ČR: 03.10.2005, AXN)
HvD: -
A night in sickbay 
(česky jako "Noc na ošetřovně")

Během diplomatické náv?těvy planety Kreetassa se Archerovi podaří urazit celou civilizaci, kdy? si jeho pes Porthos označkuje jeden z kreetassanských posvátných stromů. A co hůř - ne??astný Porthos si navzdory v?em opatřením přiveze z Kreetasy nebezpečný patogen, s ním? si neví rady ani doktor Phlox. Zbývá mu posledních pár hodin ?ivota a Archer se rozhodne, ?e ten čas stráví s ním.

 

Marauders

(Marauders)
Premiéra: 30.10.2002
(ČR: 10.10.2005, AXN)
HvD: -
Marauders 
(česky jako "Nájezdníci")

Archer chce doplnit zásoby deuteria na nedaleké důlní kolonii. Horníci v?ak dávají náv?těvě z Enterprise nepokrytě najevo, ?e o ?ádné zákazníky nestojí. Něco je v nepořádku: kdy? si horníci mohou dovolit odmítat zakázky, proč je jejich kolonie tak zanedbaná a stroje tak opotřebované? Proč se tu tě?í v?echno to deuterium, jestli?e není na prodej?

 

The seventh

(The seventh)
Premiéra: 06.11.2002
(ČR: 17.10.2005, AXN)
HvD: -
The seventh 
(česky jako "Sedmý")

T'Pol kdysi dostala za úkol zatknout ?estici vulkanských tajných agentů - dezertérů. Dostihla v?echny a? na jednoho, jistého Menose, kterému se podařilo zmizet. Nyní, po téměř dvou desetiletích, byl zběh konečně vystopován a T'Pol má ?anci dokončit úkol. Setkání s Menosem v ní v?ak probudí vzpomínku, která měla raději zůstat ztracená.

 

The communicator

(The communicator)
Premiéra: 13.11.2002
(ČR: 24.10.2005, AXN)
HvD: -
The communicator 
(česky jako "Komunikátor")

Během tajné náv?těvy na primitivní planetě ztratí Reed komunikátor. Archer se obává kulturní kontaminace a proto se s Reedem vydává v přestrojení zpět na povrch, aby ztracený přístroj na?el. Jdou v?ak pozdě: komunikátor byl shodou okolností u? nalezen, vzbudil oprávněnou pozornost a nálezci teď trpělivě čekají, a? si pro něj někdo přijde...

 

Singularity

(Singularity)
Premiéra: 20.11.2002
(ČR: 31.10.2005, AXN)
HvD: -
Singularity 
(česky jako "Singularita")

Kapitánův deník, dodatek: Být kapitánem není vůbec snadné. Velitelské křeslo je k zbláznění nepohodlné a posádka nemá pochopení. Nejhor?í ze v?ech je ta nemo?ná T'Pol - pořád člověka vyru?uje od práce a blábolí o nějakém nebezpečném záření z jakési černé díry. Vůbec nebere ohled na to, ?e se právě sna?ím psát ?ivotopis svého otce. Ta vulkanská bezohlednost!

 

Vanishing point

(Vanishing point)
Premiéra: 27.11.2002
(ČR: 07.11.2005, AXN)
HvD: -
Vanishing point 
(česky jako "Pára nad hrncem")

Hoshi a Trip zkoumají ruiny chrámu dávno vyhynulé cizí civilizace. Do oblasti se náhle přesune diamagnetická bouře a průzkumníci se musí evakuovat transportérem. Hoshi, která se je?tě nikdy předtím netransportovala, se po zhmotnění necítí dobře. Zprvu to připisuje ?oku z nezvyklého způsobu přepravy, ale potom na sobě začne pozorovat podivné změny.

 

Precious cargo

(Precious cargo)
Premiéra: 11.12.2002
(ČR: 14.11.2005, AXN)
HvD:  12.09.2152
Precious cargo 
(česky jako "Cenný náklad")

Enterprise zachytí nouzové volání retellianské nákladní lodi. Retelliané potřebují naléhavou pomoc: stázový box, ve kterém tráví cestu jejich vzácná cestující, se porouchal a potřebuje opravit, proto?e loď nemá kapacity na přepravu cestujících. Trip Tucker se pustí do opravy, ale zjistí, ?e tvrzení Retellianů nejsou úplně pravdivá: osoba v boxu není cestující, ale spí?e náklad. Nedobrovolný.

 

The catwalk

(The catwalk)
Premiéra: 18.12.2002
(ČR: 21.11.2005, AXN)
HvD:  18.09.2152
The catwalk 
(česky jako "Na obslužné lávce")

Skupina Takretů kontaktuje Enterprise a naléhavě ?ádá o vstup na palubu. Do oblasti se prý blí?í smrtící neutronová bouře. Proto?e Enterprise nemů?e bouři uniknout, celá posádka se musí dočasně uchýlit do nejizolovaněj?í části lodi: do obslu?né ?achty v tělese warpové gondoly. Prvních pár dnů jde v?e dobře, pak se ale vypnuté motory začnou znovu zahřívat. Někdo vyu?il nepřítomnosti posádky a uprostřed bouře vnikl na palubu...

 

Dawn

(Dawn)
Premiéra: 08.01.2003
(ČR: 28.11.2005, AXN)
HvD: -
Dawn 
(česky jako "Svítání")

Během testu nového systému autopilota je raketoplán s Tripem na palubě sestřelen neznámou lodí. Trip nouzově přistane na jednom z mnoha měsíců nedalekého plynného obra a pustí se do oprav. Záhy v?ak dostane náv?těvu: jeho protivníkovi se také porouchala loď, tak se utábořil jen o pár set metrů dál.

 

Stigma

(Stigma)
Premiéra: 05.02.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Stigma 
(česky jako "Stigma")

Incident s v'tosh ka'tur nezůstal pro T'Pol bez následků: po splynutí myslí s Tolarisem se u ní rozvinul syndrom pa'nar, vzácná a zhoubná neurologická porucha. Doktor Phlox doufá získat nějaké informace od vulkanských lékařů, ale zji??uje, ?e je to zhola nemo?né: pro ty, kdo provozují splynutí myslí, nemá slu?ný Vulkanec nic ne? opovr?ení.

 

Cease fire

(Cease fire)
Premiéra: 12.02.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Cease fire 
(česky jako "Příměří")

Andoriané tomu světu říkají Weytahn, Vulkanci zase Paan Mokar - a u? sto let se přou o to, kdo na něj má nárok. Teď, po půlstoletí relativního klidu, se Andoriané znovu pokusili Weytahn obsadit. Jsou v?ak ochotni vyjednávat - za předpokladu, ?e jednání povede kapitán Jonathan Archer z lodi Enterprise.

 

Future tense

(Future tense)
Premiéra: 19.02.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Future tense 
(česky jako "Čas budoucí")

Enterprise vezme na palubu malou cizí loď neznámé konstrukce. Po otevření je uvnitř nalezen mumifikovaný pilot očividně pozemského původu. Tím v?ak řetězec neočekávaných událostí teprve začíná: o podivnou loď v hangáru Enterprise má velký zájem nejen sulibanská Kabala, ale té? izolacionističtí Tholiané.

 

Canamar

(Canamar)
Premiéra: 26.02.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Canamar 
(česky jako "Poslední cesta")

Archer a Tucker jsou omylem zatčeni enolianskou policií pro podezření z pa?ování. Ne? se stačí rozkoukat, ocitají se na palubě vězeňského transportu cestou k obávané vězeňské kolonii Canamar. A kdy? u? se zdá, ?e se nedorozumění konečně vysvětlilo, vypukne na palubě pečlivě připravená vzpoura vězňů.

 

The crossing

(The crossing)
Premiéra: 02.04.2003
(ČR: 06.01.2006, AXN)
HvD: -
The crossing 
(česky jako "Výměna")

Enterprise je pohlcena gigantickou cizí lodí, ovládanou nehmotnými bytostmi. Cizí tvorové jsou přátel?tí a mají velký zájem o fyzickou stránku existence; nabízejí proto posádce Enterprise krátkodobou výměnu těl. Archerovi se to v?ak příli? nezamlouvá - zvlá?? kdy? vyjde najevo, ?e tvorové s výměnami nepřestali ani po jeho výslovném odmítnutí.

 

Judgment

(Judgment)
Premiéra: 09.04.2003
(ČR: 13.01.2006, AXN)
HvD: -
Judgment 
(česky jako "Rozsudek smrti")

Kapitán Archer stojí před klingonským soudem. Obvinění jsou vá?ná: spiknutí proti Ří?i, jeho? se dopustil tím, ?e pomáhal zrádcům Ří?e a napadl klingonskou loď. Za něco takového mů?e být jen jeden trest: smrt. Vlastně u? je to předem rozhodnuto - pokud ov?em Archer nedoká?e přinutit svého obhájce, aby konečně začal dělat svou práci.

 

Horizon

(Horizon)
Premiéra: 16.04.2003
(ČR: 20.01.2006, AXN)
HvD:  10.01.2153
Horizon 
(česky jako "Nové obzory")

Enterprise odbočí ze své trasy, aby mohla lépe sledovat mimořádné tektonické procesy jedné z nedalekých planet. Proto?e Mayweatherova rodná loď ECS Horizon prolétá právě nedaleko, po?ádá Travis kapitána o dovolenou. Po příchodu na palubu Horizontu v?ak zjístí, ?e jeho domov u? vůbec není takový, jaký býval kdysi.

 

The breach

(The breach)
Premiéra: 23.04.2003
(ČR: 27.01.2006, AXN)
HvD: -
The breach 
(česky jako "Průlom")

Na planetě Xantoras opět padla vláda. Nestalo se to poprvé a zřejmě ani naposledy; tentokrát v?ak situaci komplikuje skutečnost, ?e nový re?im je silně izolacionistický. V?ichni cizinci dostali tři dny na opu?tění planety, pak jim hrozí pronásledování. Enterprise má z Xantorasu evakuovat tým denobulských geologů, zkoumajících rozsáhlý jeskynní komplex - nejprve je v?ak musí najít.

 

Cogenitor

(Cogenitor)
Premiéra: 30.04.2003
(ČR: 03.02.2006, AXN)
HvD: -
Cogenitor 
(česky jako "Spolurodič")

Při studiu červeného hyperobra se Enterprise setká s vědeckou lodí rozvinuté a přátelské civilizace Vissianů. Obě posádky se velmi rychle spřátelí a navá?í čilou kulturní výměnu. Tripův zájem vzbudí zejména vissianské třetí pohlaví, spolurodič - nesvéprávný tvor bez vlastní vůle, jeho? společenské postavení je zhruba na úrovni domácího mazlíčka.

 

Regeneration

(Regeneration)
Premiéra: 07.05.2003
(ČR: 10.02.2006, AXN)
HvD:  01.03.2153
Regeneration 
(česky jako "Regenerace")

Kdy? posádka kapitána Picarda naposledy zachraňovala budoucnost lidstva, něco v minulosti zapomněla: zbytky zničené borgské sféry le?ely pod sněhem na věčně zmrzlých pláních Arktidy skoro sto let, ne? na ně náhodou narazila polární vědecká expedice. Tímto nálezem v?ak vezme kariéra vědců rychlý konec: rozmra?ení Borgové asimilují celou expedici a chystají se dokončit to, co v roce 2063 nestihli.

 

First flight

(First flight)
Premiéra: 14.05.2003
(ČR: 17.02.2006, AXN)
HvD:  24.04.2153
First flight 
(česky jako "První let")

Zpráva o nenadálé smrti přítele a kolegy A.G. Robinsona přiměje Archera k vzpomínání na společně strávené staré časy. Před deseti lety oba pracovali v programu NX pro Hvězdnou flotilu. Robinson byl tenkrát prvním člověkem, který překonal warp faktor 2 - nechybělo v?ak mnoho a vstup lidstva do vesmíru by se býval zdr?el o dal?í desítky let.

 

Bounty

(Bounty)
Premiéra: 14.05.2003
(ČR: 24.02.2006, AXN)
HvD: -
Bounty 
(česky jako "Odměna")

Neopatrný Archer padne do zajetí Skalaara, tellaritského lovce odměn. Uká?e se, ?e v Klingonské ří?i je po kapitánovi Enterprise velká poptávka: Klingoni mu nemohou zapomenout jeho nevysvětlitelný únik z vězení Rura Penthe, tak?e na jeho hlavu vypsali odměnu devíti tisíc darseků. Shodou okolností právě tolik Skalaar potřebuje, aby mohl splatit jeden starý dluh.

 

The Expanse

(The Expanse)
Premiéra: 21.05.2003
(ČR: 03.03.2006, AXN)
HvD: -
The Expanse 
(česky jako "Delfská oblast")

Cizí vesmírná sonda zaútočí na Zemi a se?ehne čtyři tisíce kilometrů dlouhý pás území mezi Floridou a Venezuelou, nače? se sebezničí v atmosféře. Počty obětí jsou astronomické. Enterprise se spě?ně vrací domů, ale cestou ji dostine flotila sulibanských lodí. Silikův velitel, tajemný mu? z budoucnosti, má pro Archera důle?itou zprávu ohledně pachatelů útoku.

 
 

"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

 


domů  |  nahoru  |   ]