Epizody a filmy Star Trek


"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

"Star Trek: The Next Generation", 3. řada (1989-1990)


Evolution

(Evolution)
Premiéra: 25.09.1989
(ČR: 30.04.1997, ČT)
HvD: 43125.8
Evolution 
(česky jako "Evoluce")

Doktor Paul Stubbs chce na palubě Enterprise zkoumat erupci neutronové hvězdy v sektoru Kavis Alfa - jev, ke kterému dochází jednou za 196 let. Enterprise je však zachvácena sérií nevysvětlitelných poruch v mnoha důležitých počítačových systémech. Pokud se nepodaří problémy podchytit, nezbyde než misi přerušit a doktor Stubbs bude moci své celoživotní dílo hodit do smetí.

 

The ensigns of command

(The ensigns of command)
Premiéra: 02.10.1989
(ČR: 29.04.1997, ČT)
HvD: 43136.2
The ensigns of command 
(česky jako "Vlastnosti velitele")

Sheliakové vyžadují, aby Federace neprodleně splnila podmínky více než sto let staré dohody a vystěhovala svou kolonii Tau Cygna V, spadající pod sheliackou jurisdikci. Kolonisté nejsou z vyhlídky náhlého stěhování vůbec nadšeni. Celou situaci navíc komplikuje fakt, že obyvatel je mnohem víc, než kolik je Enterprise schopna v dané časové lhůtě evakuovat - a Sheliakové nehodlají čekat.

 

The survivors

(The survivors)
Premiéra: 09.10.1989
(ČR: 01.05.1997, ČT)
HvD: 43142.4
The survivors 
(česky jako "Zničená planeta")

Jedenáct tisíc obyvatel kolonie Rana IV bylo nedávno vyhlazeno neznámým útočníkem. Vše ve zdraví přežili jediní dva lidé, starší manželský pár - manželé Kevin a Rishon Uxbridgovi. Síla, která zpustošila celou planetu, nepoškodila na jejich pozemku ani lísteček.

 

Who watches the Watchers?

(Who watches the Watchers?)
Premiéra: 16.10.1989
(ČR: 13.05.1997, ČT)
HvD: 43173.5
Who watches the Watchers? 
(česky jako "Kdo pozoruje pozorovatele?")

Když se porouchá maskovací systém skryté antropologické stanice na Mintace III, přítomnost pozorovatelů Federace je prozrazena místním domorodcům - protovulkanské civilizaci na úrovni doby bronzové. Kapitán Picard stojí před problémem: jak minimalizovat následky kulturní kontaminace, aniž by zároveň napáchal ještě mnohem více škod?

 

The bonding

(The bonding)
Premiéra: 23.10.1989
(ČR: 15.05.1997, ČT)
HvD: 43198.7
The bonding 
(česky jako "Svazek")

Výsadek pod Worfovým velením provádí archeologický průzkum opuštěné planety, kterou dříve obývala vyhynulá rasa Koinoňanů. Jedna členka výsadku nešťastnou náhodou zahyne a zůstane po ní dvanáctiletý syn Jeremy. Worf si neštěstí dává za vinu a rozhodne se podle klingonských tradic učinit Jeremyho svým pokrevním bratrem. Na palubě se však objeví nezvaný návštěvník, který má s Jeremym jiné plány.

 

Booby trap

(Booby trap)
Premiéra: 30.10.1989
(ČR: 20.05.1997, ČT)
HvD: 43205.6
Booby trap 
(česky jako "Past")

Enterprise nalezne tisíc let starý promellianský křižník - nádherně zachovaný exemplář z dávné války, která se odehrála v době, kdy se Zemi ještě bojovalo v brněních. Kapitán Picard neodolá a rozhodne se loď prozkoumat. Ještě netuší, že tím odsoudil posádku Enterprise ke zkáze: jeho loď se stane obětí stejné pasti, která před tisíci lety zahubila samotné Promelliany.

 

The enemy

(The enemy)
Premiéra: 06.11.1989
(ČR: 22.05.1997, ČT)
HvD: 43349.2
The enemy 
(česky jako "Nepřítel")

Enterprise zaměří havarovanou romulanskou loď, ztroskotanou na bouřemi zmítané planetě Galorndon Core. Výsadek objeví jednoho vážně zraněného Romulana a dopraví ho na palubu. LaForge však ztratí kontakt s lodí a zůstane uvězněný na povrchu - společně s dalším Romulanem, který mu usiluje o život.

 

The price

(The price)
Premiéra: 13.11.1989
(ČR: 27.05.1997, ČT)
HvD: 43385.6
The price 
(česky jako "Cena")

Barzané objevili ve své soustavě stabilní červí díru, vedoucí kamsi na opačný konec Galaxie. Protože sami vesmírem necestují, rádi by práva k užívání červí díry výhodně zpeněžili. Zájem je pochopitelně obrovský a někteří zájemci se neváhají snížit k intrikám.

 

The vengeance factor

(The vengeance factor)
Premiéra: 20.11.1989
(ČR: 29.05.1997, ČT)
HvD: 43421.9
The vengeance factor 
(česky jako "Faktor pomsty")

Vyšetřování případu přepadené a vypleněné základny Federace zavede Enterprise na Acamar III - planetu, která byla po tisíce let zmítána klanovými rozepřemi. Teď na Acamaru už sto let vládne klid a mír, ale to neznamená, že všichni Acamariáni dokázali odvrhnout své agresivní sklony.

 

The defector

(The defector)
Premiéra: 01.01.1990
(ČR: 03.06.1997, ČT)
HvD: 43462.5
The defector 
(česky jako "Přeběhlík")

Romulanský důstojník v jednomístné lodi překročí Neutrální zónu a žádá o azyl. Když je přijat na palubu Enterprise, předá kapitánu Picardovi zásadní informaci: Romulané vybudovali skrytou základnu na hraniční planetě Nelvana III, odkud v příštích čtyřiceti osmi hodinách plánují vést rozsáhlý úder proti Federaci. Válka je na spadnutí.

 

The hunted

(The hunted)
Premiéra: 08.01.1989
(ČR: 05.06.1997, ČT)
HvD: 43489.2
The hunted 
(česky jako "Štvanec")

Planeta Angosia, která nedávno vítězně prošla těžkou a zničující válkou, má zájem o členství ve Federaci. Pak ale na palubu Enterprise pronikne uprchlý vězeň z angosianské vězeňské kolonie - a s jeho příchodem se začne rozplétat tajemství, které by vláda Angosie nejraději ututlala. Uprchlík jménem Roga Danar je totiž zasloužilým válečným veteránem.

 

The high ground

(The high ground)
Premiéra: 29.01.1990
(ČR: 10.06.1997, ČT)
HvD: 43510.7
The high ground 
(česky jako "Ušlechtilé důvody")

Enterprise přiváží lékařský materiál na planetu Rutia IV. Když se Beverly stane rukojmím militantního separatistického hnutí Ansata, posádka Enterprise je zatažena do krvavé občanské války, táhnoucí se už přes padesát let.

 

Déjà Q

(Déjà Q)
Premiéra: 05.02.1989
(ČR: 12.06.1997, ČT)
HvD: 43539.1
Déjà Q 
(česky jako "Déjà Q")

Q je pro své četné excesy vyloučen z řad Q-kontinua, zbaven schopností Q a vyvržen do normálního světa - prakticky bezbranný a vydaný na pospas všem bytostem, kterým v minulosti uškodil. Přichází tedy na palubu Enterprise, aby požádal kapitána Picarda o azyl a o místo v jeho posádce.

 

A matter of perspective

(A matter of perspective)
Premiéra: 12.02.1990
(ČR: 17.06.1997, ČT)
HvD: 43610.4
A matter of perspective 
(česky jako "Věc perspektivy")

Dr. Apgar, vedoucí vědecké stanice Tanuga IV, zahyne při explozi jen několik okamžiků poté, co se komandér Riker vrátí ze své návštěvy u něj. Brzy poté vznesou Tanguané proti Rikerovi obvinění: komandér je podezřelý, že spáchal na Apgara atentát. Všechny důkazy i svědecké výpovědi toto obvinění potvrzují.

 

Yesterday's Enterprise

(Yesterday's Enterprise)
Premiéra: 19.02.1989
(ČR: 19.06.1997, ČT)
HvD: 43625.2
Yesterday's Enterprise 
(česky jako "Enterprise včerejška")

Enterprise narazí na nezvyklou časoprostorovou trhlinu, z níž se vynoří stará loď třídy Ambassador. Je to Enterprise-C, která před dvaceti lety beze stopy zmizela a byla považována za zničenou. Kdyby tenkrát před lety Enterprise-C stačila splnit svůj úkol, možná by dnes nezuřila mezi Federací a Klingony krvavá vyhlazovací válka.

 

The offspring

(The offspring)
Premiéra: 12.03.1990
(ČR: 24.06.1997, ČT)
HvD: 43657.0
The offspring 
(česky jako "Potomek")

Dat se rozhodne uctít odkaz svého tvůrce tím nejlidštějším možným způsobem: vyrobí si plně funkčního androidního potomka, dceru jménem Lal. Datův neobyčejný výtvor však záhy přiláká nevítanou pozornost admirality Hvězdné flotily.

 

Sins of the father

(Sins of the father)
Premiéra: 19.03.1989
(ČR: 01.07.1997, ČT)
HvD: 43685.2
Sins of the father 
(česky jako "Hříchy otce")

Worfa navšítví jeho dávno ztracený bratr Kurn a sdělí mu, že jejich otec Mogh, který kdysi zahynul rukou Romulanů, je nyní mezi Klingony označován za romulanského kolaboranta. Worf se s Picardovou podporou pouští do předem prohraného boje za očištění jména svého rodu.

 

Allegiance

(Allegiance)
Premiéra: 26.03.1990
(ČR: 03.07.1997, ČT)
HvD: 43714.1
Allegiance 
(česky jako "Poslušnost")

Kapitán Picard je unesen z Enterprise a nahrazen dvojníkem. Zatímco falešný Picard na Enterprise vyvolává podezření svým atypickým chováním, pravý Picard je uvězněn v malé místnosti s trojicí mimozemšťanů, kteří byli také uneseni ze svých lodí. Podaří se Picardovi odhalit záměry tajemných věznitelů?

 

Captain's holiday

(Captain's holiday)
Premiéra: 02.04.1989
(ČR: 08.07.1997, ČT)
HvD: 43745.2
Captain's holiday 
(česky jako "Kapitánova dovolená")

Kapitán Picard podlehne Rikerovu neúnavnému přesvědčování a vypraví se na týdenní dovolenou do letoviska na rajské planetě Risa. Dobrodružství na sebe nedá dlouho čekat: lovkyně pokladů Vash zaplete Picarda do honu za legendárním artefaktem Tox Uthat, k němuž se váže fantastické tajemství.

 

Tin man

(Tin man)
Premiéra: 23.04.1990
(ČR: 10.07.1997, ČT)
HvD: 43779.3
Tin man 
(česky jako "Plecháč")

Jedinečný zázrak přírody, inteligentní organická vesmírná loď přezdívaná Plecháč, je oprávněně středem zájmu Federace i Romulanů. Má to však jeden háček: Plecháč ztratil svou posádku a zřejmě se teď chystá spáchat sebevraždu. Zabrání mu v tom betazoidský telepat Tam Elbrun?

 

Hollow pursuits

(Hollow pursuits)
Premiéra: 30.04.1989
(ČR: 15.07.1997, ČT)
HvD: 43807.4
Hollow pursuits 
(česky jako "Planá zábava")

Nesmělý tichošlápek Reginald Barclay zcela propadne kouzlu holografického simulátoru a začne kvůli simulacím zanedbávat veškeré služební povinnosti. Jeho kolegové navíc brzy zjistí, čím se vlastně Barclay v simulátoru doopravdy zabývá...

 

The most toys

(The most toys)
Premiéra: 07.05.1990
(ČR: 17.07.1997, ČT)
HvD: 43872.2
The most toys 
(česky jako "Co nejvíc hraček")

Dat se stal předmětem zájmu Kivase Fajo, zámožného obchodníka a neslavně proslulého sběratele kuriozit. Vzápětí se stane i exponátem jeho sbírky - samozřejmě proti své vůli. Fajo naplánoval únos dokonale, takže posádka Enterprise se domnívá, že jejich přítel zahynul při explozi raketoplánu.

 

Sarek

(Sarek)
Premiéra: 14.05.1989
(ČR: 22.07.1997, ČT)
HvD: 43917.4
Sarek 
(česky jako "Sarek")

Slavný vulkanský velvyslanec Sarek přichází na palubu Enterprise, aby se jako vyjednavač zúčastnil jednání mezi Federací a Legarany. Zdá se však, jako by zároveň se Sarekem vstoupilo na Enterprise ještě něco dalšího. Od té doby, co je velvyslanec na palubě, se posádka začala chovat mimořádně nevyrovnaně.

 

Menage à Troi

(Menage à Troi)
Premiéra: 28.05.1990
(ČR: 24.07.1997, ČT)
HvD: 43930.7
Menage à Troi 
(česky jako "Milostný trojúhelník paní Troi")

Po úspěšném obchodním jednání si Will Riker, Deanna Troi a její matka Lwaxana Troi společně vyrazí na piknik na Betazed. Jsou však nenadále uneseni ferengským daimonem Togem, který se do Lwaxany během jednání zamiloval.

 

Transfigurations

(Transfigurations)
Premiéra: 04.06.1990
(ČR: 29.07.1997, ČT)
HvD: 43957.2
Transfigurations 
(česky jako "Přeměna")

Neznámý humanoid, nalezený ve vraku mimozemské lodi, vnese na palubu značný rozruch. Projevuje nadpřirozené schopnosti a prochází podivnou buněčnou mutací, která zcela mění jeho biologickou podstatu. Jeho lidé ho prohlašují za nebezpečného zločince a žádají jeho neprodlené vydání. Kapitán Picard však tuší, že za jejich slovy se skrývá ještě něco víc.

 

The best of both worlds, part I.

(The best of both worlds, part I.)
Premiéra: 18.06.1990
(ČR: 31.07.1997, ČT)
HvD: 43989.1
The best of both worlds, part I. 
(česky jako "Ti nejlepší z obou světů, část I.")

Hrozivé předpovědi se naplnily: gigantická borgská loď vstoupila do prostoru Federace a míří přímo k Zemi, do sektoru 001. Vesmír už nikdy nebude takový jako dřív...

 
 

"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

 


domů  |  nahoru  |   ]