Epizody a filmy Star Trek


"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

"Enterprise", 3. řada (2003-2004)


The Xindi

(The Xindi)
Premiéra: 10.09.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
The Xindi 
(česky jako "Xindové")

Po ?estitýdenním pobytu v Delfské oblasti Enterprise konečně nachází stopu tajemných Xindů - jeden z nich prý pracuje jako dělník na nedaleké důlní kolonii, kde se tě?í vzácné trellium-D. Předák důlní kolonie v?ak není dvakrát ochotný spolupracovat; vůbec nestojí o to, aby mu nějací cizinci zdr?ovali dělníky od práce. Ale na druhou stranu, kdy? u? tady jednou jsou, proč je nevyu?ít.

 

Anomaly

(Anomaly)
Premiéra: 17.09.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Anomaly 
(česky jako "Anomálie")

Poté, co byla zasa?ena a ochromena mimořádně silnou prostorovou anomálií, stala se Enterprise navíc kořistí ossarianských pirátů. Byla oloupena o potraviny, zbraně a velkou část zásob antihmoty. Archer je rozhodnut získat uloupené věci zpět; po pirátech v?ak jako by se Delfská oblast slehla. Je ale pravděpodobné, ?e číhají někde nedaleko anomálie.

 

Extinction

(Extinction)
Premiéra: 24.09.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Extinction 
(česky jako "Zánik")

Pátrání po Xindech zavede Enterprise na neobydlenou, d?unglí pokrytou planetu. Výsadek nalezne na povrchu jen po?kozený xindský člun a spálené ostatky nějakého humanoida. Vzápětí začnou lid?tí členové výsadku vykazovat rychlé změny biologie i chování. A? u? se s nimi děje cokoliv, na T'Pol to nemá ?ádný vliv - pokud ji ov?em bývalí kolegové v záchvatu zuřivosti nezabijí.

 

Rajiin

(Rajiin)
Premiéra: 01.10.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Rajiin 
(česky jako "Rajiin")

Archer s Tripem a Reedem nav?tíví xanthanské plovoucí tr?i?tě, aby se pokusili získat nějaké informace o trelliu-D a Xindech. Místo toho v?ak získají něco, co vůbec neočekávali: sympatickou mladou otrokyni jménem Rajiin. Ta se zprvu zdá být úplně obyčejnou dívkou; brzy v?ak začne projevovat pozoruhodné schopnosti... a pozoruhodnou cílevědomost.

 

Impulse

(Impulse)
Premiéra: 08.10.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Impulse 
(česky jako "Vra?edný impuls")

Enterprise zachytí automatické nouzové volání z vulkanské lodi Seleya, která před devíti mesíci zmizela v Delfské oblasti. Teď se ztracená loď vzná?í bez energie uprostřed pole asteroidů. Senzory vykazují známky ?ivota, ale po vstupu na palubu není po nikom ani stopy - alespoň zpočátku. První kontakt s posádkou nenechá nikoho na pochybách, ?e pobyt v Oblasti vulkanskému zdraví rozhodně neprospívá.

 

Exile

(Exile)
Premiéra: 15.10.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Exile 
(česky jako "V exilu")

S Hoshi navá?e telepatický kontakt cizinec jménem Tarquin. Nabízí jí pomoc s pátráním po Xindech - výměnou za to, ?e s ním stráví pár dní v jeho sídle sídle. Hoshi po poradě s Archerem souhlasí. Osamělý Tarquin, který ?ije ?ivotem vyvr?ence, disponuje opravdu pozoruhodnými mimosmyslivými schopnostmi; za své slu?by v?ak ?ádá něco, co mu Hoshi nedoká?e poskytnout.

 

The shipment

(The shipment)
Premiéra: 29.10.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
The shipment 
(česky jako "Zásilka")

Tarquinovy informace zavedou Enterprise k planetě, kde se nachází největ?í xindské zařízení na zpracování kemocitu - klíčového zbraňového materiálu. Archer se chystá továrnu srovnat se zemí, pak se mu ale naskytne jiná alternativa. Vedoucí provozu, jistý Gralik Durr, se toti? uká?e jako docela rozumný člověk...

 

Twilight

(Twilight)
Premiéra: 05.11.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Twilight 
(česky jako "Soumrak")

Po nehodě s jednou z prostorových anomálií ztratí Archer schopnost vytvářet si dlouhodobé vzpomínky. V?e je pro něj denně nové; posledních deset let jako by ani neexistovalo. Nepamatuje si u?, ?e Enterprise selhala; neví, ?e Země byla zničena a posledních pár tisíc lidí na?lo útoči?tě v soustavě Ceti Alfa. A i kdyby si něco z toho pamatoval, co by se tím změnilo?

 

North Star

(North Star)
Premiéra: 12.11.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
North Star 
(česky jako "Severka")

Enterprise náhodou narazí na planetu s primitivním osídlením, které ze v?eho nejvíc připomíná období osídlování amerického Západu. Dřevěné domky, koně, mu?i v kloboucích a s kolty u pasu. Podobnost je příli? velká, ne? aby mohlo jít o pouhou náhodu, a bli??í zkoumání potvrzují podezření: jsou to skuteční lidé, neznámo jak přesídlení ze Země devatenáctého století.

 

Similitude

(Similitude)
Premiéra: 19.11.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Similitude 
(česky jako "Symbiont")

Při nehodě s motorem utrpí Trip vá?né zranění hlavy a po?kození mozku. Sice zachránil Enterprise od okam?itého zničení, ale nyní le?í v komatu na o?etřovně, zatímco loď vězí uprostřed nebezpečného polarického pole. Jediný, kdo doká?e dostat Enterprise ven, je Trip - a jediný, kdo doká?e Tripa postavit na nohy, je Phlox. Doktor navrhne ře?ení: vytvoří klon Tripa, aby získal materiál k transplantaci.

 

Carpenter street

(Carpenter street)
Premiéra: 26.11.2003
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Carpenter street 
(česky jako "Laboratoř v Carpenter Street")

Daniels opět potřebuje Archerovu pomoc. Tři plazí Xindi pronikli do minulosti Země, do roku 2004, a usadili se v Detroitu na Carpenter Street. Tam si najali jistého Loomise, morálně pochybného zaměstnance místní krevní banky, aby pro ně obstaral vzorky v?ech existujících krevních skupin. A? u? plazí Xindi mají v plánu cokoliv, nic dobrého to rozhodně nebude. A tak se Archer a T'Pol s Danielsovou pomocí vydávají do minulosti...

 

Chosen realm

(Chosen realm)
Premiéra: 14.01.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Chosen realm 
(česky jako "Ří?e vyvolených")

Enterprise pomů?e triannonskému plavidlu, po?kozenému při střetu s anomálií nedaleko jedné ze Sfér. Triannonci jsou hluboce věřící lidé, kteří uctívají Sféry a jejich stavitele. Věří, ?e Delfská oblast je vyvolená ří?e, v ní? Tvůrci budují ráj pro sebe a své věrné. Hosté se zprvu zdají ne?kodní - pak se v?ak uká?e, ?e jejich víra je v zásadním konfilktu s chlováním posádky Enterprise.

 

Proving ground

(Proving ground)
Premiéra: 21.01.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD:  06.12.2153
Proving ground 
(česky jako "Zku?ební oblast")

Díky Gralikově sabotá?i je Enterprise konečně na stopě superzbraně. Teď stojí před zásadním problémem: jak se dostat co nejblí?e k přísně stře?ené zku?ební oblasti a proniknout a? k samotnému prototypu zbraně. Na?těstí přijde pomoc ze zcela neočekávaného směru: od komandéra Shrana z Andorianské ří?ské gardy.

 

Stratagem

(Stratagem)
Premiéra: 04.02.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD:  12.12.2153
Stratagem 
(česky jako "Válečná lest")

Enterprise se podaří zajmout Degru, konstruktéra Xindské superzbraně. Zajmout někoho je snadné - ale přinutit ho mluvit je mnohem tě??í. Phlox v?ak objeví drobnou chybičku v xindské neurofyziologii, která umo?ňuje vymazat poslední vzpomínky. To Archera přivede na nápad: podvrhne Degrovi fale?nou realitu, ve které jsou přáteli.

 

Harbinger

(Harbinger)
Premiéra: 11.02.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD:  27.12.2153
Harbinger 
(česky jako "Předzvěst")

Enterprise míří k hvězdě, kde by se měla stavět poslední verze xindské superzbraně. Cestou v?ak náhodou objeví nezvykle hustý shluk anomálií - a uvnitř shluku je uvězněna malá loď s jedním humanoidem na palubě. Archer se rozhodne loď z anomálie vyprostit a pilota zachránit. Netu?í v?ak, ?e se za svou dobrotu ?ádného vděku nedočká.

 

Doctor's orders

(Doctor's orders)
Premiéra: 18.02.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Doctor's orders 
(česky jako "Na radu lékaře")

Enterprise stojí na cestě k Azati Prime je?tě jedna poslední překá?ka: rozsáhlá subprostorová porucha, ve které by posádka nepře?ila ani několik hodin. Existuje jediné ře?ení: hibernace. Doktor Phlox, na něj? anomálie nemá vliv, absolvuje rychlokurs ovládání lodi a musí se smířit s tím, ?e pří?tích pár dní stráví úplně sám. Vlastně ne úplně: společnost mu bude dělat Porthos a T'Pol.

 

Hatchery

(Hatchery)
Premiéra: 25.02.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD:  08.01.2154
Hatchery 
(česky jako "Líheň")

Enterprise nalezne vrak havarované hmyzí lodi, le?ící bez ?ivota na povrchu jedné z planet nedaleko soustavy Azati Prime. Blí??í průzkum vraku odhalí, ?e někdo přecejen pře?il: na lodi je objevena pečlivě izolovaná bezpečná komora, obsahující vejce hmyzích Xindů. Líheň plná maličkých nepřátel - potomků posádky lodi. A bez pomoci Enterprise nemají ?anci pře?ít.

 

Azati Prime

(Azati Prime)
Premiéra: 03.03.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Azati Prime 
(česky jako "Azati Jedna")

Cesta je u konce: Enterprise konečně dospěla do soustavy červeného obra Azati Prime. Nikdo v?ak nemá ani nejmen?í představu, co mají vlastně dělat: prostor, kde probíhá stavba zbraně, je podle v?eho nejstře?eněj?ím místem v celé Delfské oblasti. Kapitán Archer má sice jeden nápad, ale ten se zase vůbec nelíbí temporálnímu agentu Danielsovi.

 

Damage

(Damage)
Premiéra: 21.04.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
Damage 
(česky jako "Nevratné ?kody")

Degrův zásah při?el v poslední chvíli: Enterprise nebyla zničena, ale je po?kozená téměř nenapravitelně. Poblí? na?těstí právě proplouvá illyrianská loď, po?kozená střetem s anomálií - obě posádky si tak mohou pomoci navzájem. Ochota Illyrianů má v?ak své meze; Enterprise nutně potřebuje součástku, kterou Illyriané nemohou postrádat. Podaří se Archerovi přesvědčit jejich kapitána ke spolupráci?

 

The forgotten

(The forgotten)
Premiéra: 28.04.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
The forgotten 
(česky jako "Zapomenuté")

Střetnutí s Xindy u Azati Prime si vy?ádalo osmnáct obětí. Loď je v dezolátním stavu, ale opravy jsou v plném proudu. Osmnáct párů rukou v?ak citelně chybí. Zejména Trip bolestně poci?uje v?echny ztráty, které utrpěl jeho tým - o to bolestněji, ?e musí napsat dopis rodičům jedné ze svých podřízených a za boha neví, co by jim měl vlastně říct.

 

(E²)
Premiéra: 05.05.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
E² 
(česky jako "E na druhou")

Enterprise spěchá na setkání s Degrou, kdy? tu s ní navá?e spojení neočekávaný náv?těvník - jiná Enterprise, osídlená potomky původní posádky. Přicházejí varovat své předky, aby se nepou?těli na cestu mlhovinou, která se rozkládá před nimi. Archer ale odmítá varování poslechnout, co? se kapitána Loriana z druhé Enterprise hrubě dotkne: on a jeho lidé zasvětili úspěchu této mise celé své ?ivoty!

 

The council

(The council)
Premiéra: 12.05.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD: -
The council 
(česky jako "Rada")

Archer konečně stane před Radou Xindů a dostane ?anci promluvit. Stejně dobře by v?ak mohl mluvit do zdi. Uvěřit slovům, která vyvracejí a překrucují samotné základy moderní xindské civilizace, je pro některé členy rady takřka nemo?né. Zvlá?? kdy? jsou to slova Jonathana Archera, člověka, vyslance vrahů a ničitelů z planety Země.

 

Countdown

(Countdown)
Premiéra: 19.05.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD:  13.02.2154
Countdown 
(česky jako "Odpočet")

Hoshi byla unesena plazími Xindy, kteří doufají, ?e jim její lingvistické schopnosti pomohou de?ifrovat odpalovací kódy superzbraně. Hoshi v?ak odmítá spolupracovat...
Archer, Trip a T'Pol zatím konečně objevili něco, čím by mohli získat na svou stranu i dosud váhající vodní Xindy: při?li na mo?ný způsob, jak vyřadit z provozu Sféry.

 

Zero hour

(Zero hour)
Premiéra: 26.05.2004
(v ČR nevysíláno)
HvD:  14.02.2154
Zero hour 
(česky jako "Hodina H")

Superzbraň je v rukou plazích Xindů a míří k Zemi. Archer ji pronásleduje na palubě Degrovy lodi a doufá, ?e ji dostihne včas. T'Pol má zatím na palubě Enterprise plné ruce práce s tím, aby splnila slib, který Archer dal vodním Xindům. Zničit nebo aspoň vyřadit z provozu sedmdesát osm Sfér, to se snáze řekne ne? udělá.

 
 

"Star Trek" [ 1 | 2 | 3 ]  "Star Trek - Animated" [ 1 - 2 ] 
"Star Trek: The Next Generation" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Deep Space Nine" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Star Trek: Voyager" [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 
"Enterprise" [ 1 | 2 | 3 | 4 ]  Filmy [ 1 - 6 | 7 - 11 | vše ] 

 


domů  |  nahoru  |   ]